Umbrelele din cherbourg online dating sex dating in rossiter pennsylvania

Posted by / 27-Nov-2017 09:36

Umbrelele din cherbourg online dating

— Iubitor al teatrului, al muzicii, al baletelor poate şi al cinematografului — G. El însuşi re­cita cu fervoare, cursurile sale fiind uimitoare şi prin darul pro­fesorului de a exterioriza cu vervă mimică şi gestică ideile sale atât de cuceritoare.

Am ob­servat că în scenariul ce l-aţi conceput sunt unele intervenţii muzicale, pe care eroii le cântă sau le rostesc („parlando”) în anu­mite momente.

Împreună cu scrii­torul Ioan Grigorescu s-a dus o muncă intensă şi nobilă de realizare a unui scenariu care să nu fie o li­teră moartă a cărţii, ci o expresio­nare inedită, vie, a datelor generale artistice pe care le sugerează romanul şi îndeosebi personalitatea romancieru­lui.

Deci, un scenariu inspirat de ro­manul lui George Călinescu, dar ori­ginal şi cerând noi forme de expre­sie filmică.

Imaginea nu poate „ilustra” literatura, decât oferindu-se de la început compromisului.

Se fac actualizări, se dezvoltă părţi se­cundare, niciodată un regizor nu e mai aproape de profesiunea criticului literar care îşi propune să facă dintr-un autor din veacuri apuse un contemporan.

Acest res­pect, religiozitate chiar, reiese din fo­rarea interioară, nu dintr-o analiză orizontală, ci verticală, a eticii, sen­sului filozofic, a calităţilor morale, estetice cele mai adânci, care sunt in­diferente mutaţiei, eliminării, com­primării sau extinderii episoadelor literare legate de subiect sau a corectărilor unui caracter sau a altuia în descrierea personajelor.

De aceea, ori­ginalitatea imaginii spre care tindem, forma sa novatoare, nu va veni decât să sublinieze, să întărească acel grad de respect pe care trebuie să-l avem faţă de sursa de inspiraţie de la care am pornit.

Astfel, filmul — creaţie trans­figurată imagistic — îşi va obţine in­dependenţa artistică de care are ne­voie.

Nu este pentru nimeni o noutate că acest lucru îl dorea de la cinema­tograf şi George Călinescu.

umbrelele din cherbourg online dating-22umbrelele din cherbourg online dating-58umbrelele din cherbourg online dating-81

Specta­torul trebuie să fie captivat, chiar fas­cinat, de ineditul limbajului.

One thought on “umbrelele din cherbourg online dating”